Photo Album News

 • Last Update: : 2018-11-01 3:32 PM

  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา สมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียวได้จัดงานชุมนุใหญ่ครั้งที่ 94 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ ขึ้น ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลาง
  หนึ่งวันก่อนงานชุมนุม คือ วันที่ 27 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นบริเวณรอบๆ โอะยะซะโตะ โดยมีชื่องานว่า “100 Fes!” บริเวณโอะยะซะโตะมีความครึกครื้นและเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่ได้กลับมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • Last Update: : 2018-10-06 11:25 AM

  กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่คำสอน ประจำปีเทนรีศักราช 181 ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน โดยเฉพะปีนี้เป็นปีครบรอบ 20 ปีตั้งแต่เริ่มกำหนดให้กันยายนเป็นเดือนที่ส่งเสริมการเผยแผ่คำสอน ในระหว่าง 3 วันนี้ เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายจึงได้พยายามออกไปเผยแผ่คำสอนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น หัวหน้าโบสถ์ได้นำหน้าในการบรรยายคำสอนแห่งการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจในที่สาธารณะ เผยแผ่เทวนามของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ เผยแผ่คำสอนตามบ้าน และแจกใบปลิวคำสอน เป็นต้น

 • Last Update: : 2018-07-31 9:27 AM

  ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว จัดให้มี “งานเด็กกลับสู่ จิบะ ประจำปี 2018” ขึ้น ตั้งแต่ตอนบ่าย วันที่ 26 กรกฎาคม หลังปฏิบัติจึโตะเมะเย็นเสร็จ ได้จัดขบวนพาเหรดโอะยะซะโตะ ซึ่งขบวนพาเหรดของปีนี้นับเป็นครั้งที่ 40 บริเวณ โอะยะซะโตะ บ้านพ่อเมืองแม่ เต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กจำนวนมาก

 • Last Update: : 2018-07-31 9:21 AM

  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม ภาคตะวันตกของญี่ปุ่น เผชิญกับฝนตกหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดทางตะวันตกได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากสถานการณ์นี้ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแห่งศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดส่งกองฮิโนะคิซิงกู้ภัย ยังจังหวัดโอคายามะและเอฮิเมะ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏคม ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดในทุกๆ วัน กองกู้ภัยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและทุ่มเทความพยายามในการฟื้นฟูบูรณะอย่างต่อเนื่อง

 • Last Update: : 2018-07-04 10:17 AM

  วันที่ 29 เมษายน เป็นวันฮิโนะคิซิง ซึ่งเป็นงานประจำปีของศาสนาเทนรีเคียว ในครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้น ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ระดมความรู้สึกขอบพระคุณ ร่วมมือร่วมใจทำฮิโนะคิซิงกัน” วันนั้น เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาที่อยู่ในละแวกเดียวกันได้มารวมตัวกันและร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทำฮิโนะคิซิงในที่ต่างๆ 31 ประเทศ

 • Last Update: : 2018-02-19 11:16 AM

  26 ค่ำ เดือนอ้าย พ.ศ. 2430 เป็นวันที่พระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะได้ทรงพรางร่างกายจากไป โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจึงได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีเทนรีศักราช 181 ขึ้น ณ พระตำหนักพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ในวันที่ 26 มกราคม โดยมีท่านซิมบะซิระ เป็นประธานในพิธี
  ในวันนั้น คลื่นอากาศหนาวปกคลุมญี่ปุ่นทั่วทั้งเกาะ ที่โอะยะซะโตะก็มีหิมะตกเล็กน้อย แต่โยโบะคุและผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากจากทั้งในและต่างประเทศได้กลับมาเข้าร่วมพิธี ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัด

 • Last Update: : 2018-02-19 11:12 AM

  ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 มกราคม ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดงานเลี้ยง “เซะชิ” ขึ้น งานเลี้ยง “เซะชิ” เป็นงานประเพณีในช่วงปีใหม่ของโอะยะซะโตะ ซึ่งได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยที่พระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ ยังทรงมีร่างกายอยู่ ในปีนี้ มีผู้คนกลับมาร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 73,873 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 2,762 คน

 • Last Update: : 2017-12-01 3:40 PM

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการรำลึกครบรอบ 50 ปี การจากไปของท่านเซียวเซ็น นะคะยะมะ ซิมบะซิระองค์ที่ 2 ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ และหอบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษ โดยมีท่านซิมบะซิระองค์ปัจจุบันเป็นประธานพิธี ในวันนั้น เครือญาติตระกูลนะคะยะมะ เจ้าหน้าที่ประจำโบสถ์ศูนย์กลาง หัวหน้าโบสถ์ใหญ่ หัวหน้าโบสถ์สาขา หัวหน้าศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวประจำจังหวัด โยโบคุและผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายจำนวนมากได้มาเข้าร่วมพิธี

 • Last Update: : 2017-12-01 3:37 PM

  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 30 ปี โดยมีอาจารย์เซ็นคิชิ ทะนะคะ เป็นหัวหน้ากองการต่างประเทศ โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี ในวันนั้น เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาจากเขตพื้นที่ต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 142 คนได้มาเข้าร่วมพิธี และปฏิญาณร่วมกันว่าจะพยายามทำให้หนทางแห่งประเทศฟิลิปปินส์จะแผ่ขยายออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น

 • Last Update: : 2017-11-10 5:19 PM

  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม สำนักงานใหญ่ สมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียว (ประธานกรรมการ: นายโยะชิฮิโตะ อันโด) ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 93 ขึ้น ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางฯ ในการกล่าวคำปราศรัย ประธานสมาคม ท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ได้อธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่วันครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งสมาคมชายหนุ่มฯ ในปีหน้า และออกแถลงการณ์ว่า จะจัดให้มีงานชุมนุมครั้งใหญ่เพื่อฉลองการก่อตั้ง 100 ปีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

1 / 1212345...10...最後 »