Photo Album News

 • Last Update: : 2018-02-19 11:16 AM

  26 ค่ำ เดือนอ้าย พ.ศ. 2430 เป็นวันที่พระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะได้ทรงพรางร่างกายจากไป โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจึงได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีเทนรีศักราช 181 ขึ้น ณ พระตำหนักพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ในวันที่ 26 มกราคม โดยมีท่านซิมบะซิระ เป็นประธานในพิธี
  ในวันนั้น คลื่นอากาศหนาวปกคลุมญี่ปุ่นทั่วทั้งเกาะ ที่โอะยะซะโตะก็มีหิมะตกเล็กน้อย แต่โยโบะคุและผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากจากทั้งในและต่างประเทศได้กลับมาเข้าร่วมพิธี ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัด

 • Last Update: : 2018-02-19 11:12 AM

  ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 มกราคม ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดงานเลี้ยง “เซะชิ” ขึ้น งานเลี้ยง “เซะชิ” เป็นงานประเพณีในช่วงปีใหม่ของโอะยะซะโตะ ซึ่งได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยที่พระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ ยังทรงมีร่างกายอยู่ ในปีนี้ มีผู้คนกลับมาร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 73,873 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 2,762 คน

 • Last Update: : 2017-12-01 3:40 PM

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการรำลึกครบรอบ 50 ปี การจากไปของท่านเซียวเซ็น นะคะยะมะ ซิมบะซิระองค์ที่ 2 ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ และหอบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษ โดยมีท่านซิมบะซิระองค์ปัจจุบันเป็นประธานพิธี ในวันนั้น เครือญาติตระกูลนะคะยะมะ เจ้าหน้าที่ประจำโบสถ์ศูนย์กลาง หัวหน้าโบสถ์ใหญ่ หัวหน้าโบสถ์สาขา หัวหน้าศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวประจำจังหวัด โยโบคุและผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายจำนวนมากได้มาเข้าร่วมพิธี

 • Last Update: : 2017-12-01 3:37 PM

  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 30 ปี โดยมีอาจารย์เซ็นคิชิ ทะนะคะ เป็นหัวหน้ากองการต่างประเทศ โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี ในวันนั้น เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาจากเขตพื้นที่ต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 142 คนได้มาเข้าร่วมพิธี และปฏิญาณร่วมกันว่าจะพยายามทำให้หนทางแห่งประเทศฟิลิปปินส์จะแผ่ขยายออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น

 • Last Update: : 2017-11-10 5:19 PM

  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม สำนักงานใหญ่ สมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียว (ประธานกรรมการ: นายโยะชิฮิโตะ อันโด) ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 93 ขึ้น ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางฯ ในการกล่าวคำปราศรัย ประธานสมาคม ท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ได้อธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่วันครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งสมาคมชายหนุ่มฯ ในปีหน้า และออกแถลงการณ์ว่า จะจัดให้มีงานชุมนุมครั้งใหญ่เพื่อฉลองการก่อตั้ง 100 ปีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 • Last Update: : 2017-11-10 5:17 PM

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม หลังจากปฏิบัติจึโตะเมะเย็นเสร็จ ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดงานพาเหรดฉลองมงคลสมรสระหว่างท่านไดสุเกะ ผู้สืบทอดตำแหน่ง ซิมบะซิระ กับท่านโนบุเอะ ณ บริเวณลานหน้าห้องโถงสักการะทางด้านทิศตะวันออก พระตำหนักพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ

 • Last Update: : 2017-11-10 5:09 PM

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 180 นับตั้งแต่วันที่ศาสนาเทนรีเคียวได้ถือกำเนิดขึ้น ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยท่านซิมบะซิระเป็นประธานพิธี
  ในวันนี้ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 7 หมื่น 6 พันคน ได้เดินทางกลับมาร่วมงาน และได้ปฏิญาณร่วมกันว่าจะก้าวเดินบนหนทางที่มุ่งไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจ

 • Last Update: : 2017-10-12 1:28 PM

  โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 กันยายน เป็นวันส่งเสริมการเผยแผ่คำสอน เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายจึงได้ออกไปเผยแผ่คำสอนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้ เช่น ออกไปพูดถึงคำสอนแห่งการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจในที่สาธารณะ เผยแผ่เทวนามของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ เผยแผ่คำสอนตามบ้าน และแจกใบปลิวคำสอน เป็นต้น

 • Last Update: : 2017-09-15 3:20 PM

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ณ พระตำหนักพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ ในโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ได้มีการจัดพิธีมงคลสมรสระหว่างท่านไดซุเคะ นะคะยะมะ ผู้สืบทอดตำแหน่ง ซิมบะซิระ กับท่านโนบุเอะ คามิคาวะ ในวันนั้นท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียว เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากได้มารวมตัวกัน ณ โบสถ์ศูนย์กลาง เพื่อฉลองการสมรสของ 2 ท่านนี้

 • Last Update: : 2017-09-15 3:16 PM

  เมื่อวันที่ 28 – 30 สิงหาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดฝึกอบรมสำหรับผู้สืบทอดศาสนาเทนรีเคียวครั้งที่ 1 ขึ้นที่โอะยะซะโตะ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 20 – 40 ปี ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมถึง 1,114 คน โบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดขึ้นโดยตั้งสโลแกนที่ว่า “ปฏิบัติจริงในทุกๆ วันตามการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ” และมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความมุ่งมั่นและเบิกบานได้ในชีวิตประจำวันแล้วก้าวเดินไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจอย่างหนักแน่นด้วย การอบรมนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 25 ครั้งจนถึงเดือนมีนาคม 2018

1 / 1112345...10...最後 »