तेन्रिक्यो १७७ विद्यार्थीहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम

अक्टोबर ८ तारिखदेखि १५ तारिखसम्म जिबामा ‘तेन्रिक्यो १७७ विद्यार्थीहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको थियो । यस मार्गमा सम्बन्धित १,२२७ जना हाइस्कुलका विद्यार्थीहरू जापानका हरेक क्षेत्रबाट भेला भएका थिए । बारम्बार आयोजना गरिंदै आएको यस प्रशिक्षण कार्यक्रममा दैवी शिक्षाको अध्ययन गर्नुका साथै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने अभ्यास गराइन्छ । विद्यार्थीहरूलाई हाइस्कुलको तहका साथै बिगतमा यस कार्यक्रममा कति पटक सहभागी भएका थिए भन्ने आधारमा कक्षा छुट्ट्याइने यस कार्यक्रममा अास्था र मित्रतालाई दृढ बनाउका लागि १ हप्ता संगै पढ्दै र खाना खाँदै उनीहरूले एकै ठाउँमा बसेर अध्ययन गरेका थिए ।