तेन्रिक्यो १७७ वर्षको ओयासातो सेमिनर

जुलाई १० तारिखमा विदेशी अनुयायीका सन्तानहरूका लागि “ओयासातो सेमिनर”को आयोजना गरिएको थियो । त्यसमा अंग्रेजी भाषाका पूर्वावधि कक्षामा १२ जना र उत्तरावधि कक्षामा १२ जना, पोर्तुगाली भाषा कक्षामा २१ जना र चिनियाँ भाषा कक्षामा ७ जनाले भाग लिएका थिए । अंग्रेजी भाषा र  चिनियाँ भाषा कक्षा भने २५ तारिखमा र पोर्तुगाली भाषा कक्षा भने २७ तारिखमा समाप्त भएका थिए ।

त्यसका साथै अक्टोबर ३ तारिखदेखि १५ तारिखसम्म ओयासातो सेमिनर कोरियन भाषा कक्षाको पनि आयोजना गरिएको थियो र त्यसमा ११ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।