Photo Album News

 • Last Update: : 2013-05-30 5:56 PM

  วันที่ 18 เมษายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะที่ยังทรงมีชีวิตอยู่
  โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะ
  ครั้งที่ 215 ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิและพระตำหนักของพระแม่ศาสดาเจ้า
  โอะยะซะมะโดยมีท่านซิมบะซิระ (ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว) เป็นประธานในพิธีในวันนั้นมีผู้คนจาก
  ทั้งในและต่างประเทศจำนวนประมาณ 67,000 คน กลับมาที่จิบะ เพื่อร่วมงาน
  หลังเสร็จพิธีนมัสการ ในสวนกลางโบสถ์ศูนย์กลาง ได้มีการบรรเลงและร่วมกันร้องบทเพลงเพื่ออวยพรบรรยากาศเต็มไปด้วยการร่วมฉลองความยินด

 • Last Update: : 2013-02-21 11:37 AM

  ในวันที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา  โบสถ์ศูนย์กลาง ศาสนาเทนรีเคียว ณ จิบะ ได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 176  (พ.ศ. 2556) ขึ้น โดยท่านซิมบะซิระ ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว เป็นประธานพิธี นับเป็นวันเรกของช่วงเวลา 3 ปี หรือ 1000 วัน เพื่อมุ่งไปสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ปีของโอะยะซะมะ พระแม่ศาสดาเจ้าที่จะจัดให้มีขึ้นในปีเทนรีศักราช 179  (พ.ศ. 2559)  จึงมีผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งภายในและต่างประเทศ จำนวน 7 หมื่น 5 พันตนได้กลัลมาสู่ จิบะ เข้าร่วมงานพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิในวันนั้น

 • Last Update: : 2013-01-19 11:39 AM

   ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดงานเลี้ยง เซะชิ ขึ้น ในระหว่างนี้ มีผู้คนกลับมาเข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 8 หมื่น 7 พันคน

    งานเลี้ยง เซะชิ คือ งานเลี้ยงซุปใส่โมจิปิ้ง ซึ่งโมจินั้นเป็นโมจิที่ส่งมาจากโบสถ์สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ในพิธีนมัสการวันขึ้นปีใหม่ ณ โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ถือเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานกว่า 1 ศตวรรษ นับตั้งแต่สมัยที่พระแม่ศาสดาเจ้า โอะยะซะมะ ยังทรงมีร่างกายอยู่

 • Last Update: : 2012-11-17 11:11 AM

  วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา  กองการต่างประเทศ ศาสนาเทนรีเคียวเป็นผู้จัดงาน ให้มีการอบรมสัมมนา ขึ้น ณ อาคารโอะยะซะโตะ ฝั่งตะวันออก ด้านขวาที่ 4 โดยมีหัวหน้าโบสถ์และหัวหน้าหน่วยเผยแผ่ต่างๆที่ได้กลับมาจากต่างประเทศ 101 คน ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้

 • Last Update: : 2012-11-15 11:50 AM

  วันรุ่งขึ้นของพิธีนมัสการใหญ่ฤดูใบไม้ร่วง คือ วันที่ 27 เดือนตุลาคม สำนักงานใหญ่ของสมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดการประชุมใหญ่ของสมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียว ครังที่ 88 ขึ้น ณ บริเวณลานภายในโบสถ์ศูนย์กลาง ศาสนาเทนรีเคียว  โดยมีสมาชิกของสมาคมทั้งในประเทศและจากต่างประเทศจำนวนมากมาย ได้กลับมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 • Last Update: : 2012-11-09 3:13 PM

  วันที่ 26 เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ณ จิบะ ได้ปฏิบัติพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง เทนรีศักราช 175 (พ.ศ.2555) ขึ้น โดยท่านซิมบะซิระ ผู้นำศาสนาเทนรีเคียวเป็นประธานพิธ๊ ในวันนั้น  โยโบะคุและผู้เลื่อมใสที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ได้กลับมาเข้าร่วมพิธีนมัสการเป็นจำนวนมาก และหลังพิธีปฏิบัติพิธีนมัสการเสร็จ ท่านซิมบะซิระได้ประกาศ “คำสอนเฉพาะกาล ฉบับที่ ๓ “

 • Last Update: : 2012-10-23 10:12 AM

  วันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา โบสถ์ใหญ่ โอะคะ ตั้งกองฮิโนะคิซิงของโบสถ์ใหญ่เองขึ้น ได้ออกปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่และเยียวยาผู้คนที่อาศัยอยู่ ณ เมือง Minami-soma จังหวัด ฟุคุซิม่าซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินใหญ่ภาคตะวันออก ประเทศญี่ปุ่น วันดังกล่าว ผู้เลื่อมใสที่เข้าร่วมทำฮิโนะคิซิงกัน 40 คน ได้เสิร์ฟอาหารกลางวัน(โซเมน : เส้นหมี่ญึ่ปุ่น กับ อินะริซูชิ) ให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยที่นั่น ประมาณ 500 คน

 • Last Update: : 2012-10-18 11:19 AM

  【ผู้แทนศาสนาทั่วทั้งโลก ร่วมประชุมภาวนาเพื่อสันติภาพ】

  ตังแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 11 กันยายน ณ ซาราเยโว เมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ผู้แทนของศาสนาหลักของโลก ได้มารวมตัวกัน และจัดประชุม “ผู้แทนศาสนาทั่วทั้งโลก ร่วมประชุมภาวนาเพื่อสันติภาพ”  ศาสนาเทนรีเคียวก็ได้ส่งตัวแทน  5 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 • Last Update: : 2012-09-04 11:03 AM

  วันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะสมาชิกนักเรียนจำนวน 25 คนของสมาคมนักศึกษา-นักเรียน ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศไต้หวัน ได้เดินทางกลับสู่ จิบะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “งานกลับสู่จิบะของสมาชิกนักเรียน” เป็นกิจกรรมประจำในฤดูร้อนซึ่งได้จัดให้มีขึ้นทุกปี ปีนี้ คณะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมต่างๆ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม

 • Last Update: : 2012-08-13 2:24 PM

  เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา งานกลับสู่จิบะของเด็ก ประจำปี 2012 ก็ได้ปิดฉากลง