Photo Album News

 • Last Update: : 2016-10-14 5:30 PM

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ ลูกที่ 10 ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น (บริเวณเมืองโอฟุนะโตะ จังหวัดอิวะเตะ) พายุไต้ฝุ่นนี้สร้างความเสียหายให้แก่จังหวัดอิวะเตะและฮอกไกโด มีสภาพยับเยินจากน้ำท่วมไหลบ้านเรือนจนพังพินาศ ในสภาพการณ์เช่นนี้ กองฮิโนะคิซิงกู้ภัย (คุณยูอิชิ ทะนะคะ เป็นหัวหน้ากอง) ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละเขต จึงให้สมาชิกกองฮิโนะคิซิงกู้ภัยในเขตอิวะเตะกับฮอกไกโด เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เช่น การเก็บกวาดดินโคลนที่ไหลเข้าสู่ทางระบายน้ำหรือภายในอาคารสถานที่สาธารณะออก เป็นต้น

 • Last Update: : 2016-10-08 3:21 PM

  เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา โบสถ์คองโก-บราซซาวิล (นายปิแอร์ บาเซบิบะกะ เป็นหัวหน้าโบสถ์) ได้จัดพิธีถวายรายงานอัญเชิญศาลและพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 50 ปี โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี เพื่อนผู้เลื่อมใสในประเทศคองโกได้มาเข้าร่วมพิธีประมาณ 260 คน
  และในวันที่ 11 ได้จัดตั้งสมาคมสตรีและสมาคมชายหนุ่ม เขตย่อยคองโก-บราซซาวิลขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบครึ่งศตวรรษของการก่อตั้งโบสถ์แห่งนี้ ได้ครบสมาคมทั้ง 3 รวมทั้งสมาคมเด็กที่ได้จัดตั้งไว้อยู่แล้ว ผู้เลื่อมใสในประเทศคองโกได้ก้าวออกไปเป็นก้าวแรกอย่างมั่นคงในการมุ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจ

 • Last Update: : 2016-09-08 2:17 PM

  ในวันที่ 8 สิงหาคม โชเฮ โอโนะ (อายุ 24 เป็นโยโบะคุที่สังกัดโบสถ์ใหญ่โอฮะระและเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทนริ) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโดชาย 73 กก. ในโอลิมปิกเกมส์ ริโอ 2016 และสามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ นักกีฬายูโดที่จบจาก “เทนริยูโด” ไม่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 3 สมัยนับตั้งแต่ ทะดะฮิโระ โนะมุระ คว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์ เอเธนส์ 2004 แต่ครั้งนี้ โชเฮ โอโนะ ได้เป็นผู้คว้าเหรียญทองคนที่ 5 ในบรรดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทนริ

 • Last Update: : 2016-09-08 2:10 PM

  การอบรมสำหรับนักเรียน ภาคมัธยมปลายได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-15 สิงหาคมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ปีนี้มีนักเรียนมัธยมปลายมาเข้าร่วมอบรมถึง 1015 คนจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้คำสอน อธิษฐานร่วมกัน และพูดคุยกันโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างมิตรภาพที่ดี

 • Last Update: : 2016-02-01 3:58 PM
 • Last Update: : 2015-11-27 10:06 AM
 • Last Update: : 2015-11-27 9:55 AM
 • Last Update: : 2015-11-26 3:09 PM
 • Last Update: : 2015-10-05 5:44 PM
 • Last Update: : 2015-10-05 5:34 PM