Photo Album News

 • Last Update: : 2017-06-13 9:35 AM

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม สมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียวแห่งรัฐฮาวาย ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 60 เพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้ง 100 ปีของสมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียวขึ้น ณ โบสถ์ศูนย์กลางประจำรัฐฮาวาย โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ประธานสมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียว ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมงาน ในวันนั้น สมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานกันถึง 55 คน

 • Last Update: : 2017-05-17 10:42 AM

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน เป็นวันฮิโนะคิซิง ซึ่งเป็นงานประจำปีของศาสนาเทนรีเคียว ในครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกขอบพระคุณ ร่วมกันสะท้อนความยินดีที่เกิดขึ้นในงานวันฮิโนะคิซิง” วันนี้เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาที่อยู่ในละแวกเดียวกันได้มารวมตัวกันและร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทำฮิโนะคิซิงในที่ต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สวนสาธารณะ ชายหาด ชายคลอง อาคารสาธารณะ ฯลฯ ตามท้องถิ่นต่างๆ

 • Last Update: : 2017-05-17 10:37 AM

  สมาคมสตรีฯ ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 99 ขึ้น ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลาง ในวันที่ 19 เมษายน เป็นวันถัดไปหลังพิธีนมัสการฉลองวันประสูติของโอะยะซะมะ เพื่อให้กิจกรรมของสมาคมสตรีฯ ที่ได้ดำเนินมาเพื่อมุ่งสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ปีของโอะยะซะมะนั้นจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สมาคมสตรีฯ จึงยึดถือนโยบายการดำเนินงานเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 1 ล้านคน อย่างต่อเนื่อง ในวันนี้มีสมาชิกจากทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมงานชุมนุมนี้ถึง 37,500 คน

 • Last Update: : 2017-04-27 1:19 PM

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน ได้มี “พิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ” ครั้งที่ 219 ขึ้นที่โบสถ์ศูนย์กลาง โดยมีท่านซิมบะซิระ เป็นประธานในพิธี ในวันนี้ โยโบะคุและผู้เลื่อมใสทั้งจากภายในและต่างประเทศประมาณ 6 หมื่นคนได้กลับมารวมกันที่ บ้านพ่อเมืองแม่ ด้วยความรู้สึกเคารพรักต่อโอะยะซะมะ เป็นพ่อแม่ผู้เป็นแบบอย่างในหนทางสายนี้ จึงทำให้บ้านพ่อเมืองแม่เต็มไปได้ผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก

 • Last Update: : 2017-04-27 1:15 PM

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา “งานนักเรียนนักศึกษากลับสู่ จิบะ” ได้จัดขึ้น ณ บ้านพ่อเมืองแม่ โดยมีสโลแกนว่า “จะเป็นโยโบะคุที่แบกรับอนาคต” ในวันนี้ท่านซิมบะซิระและภริยา พร้อมทั้งท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน และนักเรียนนักศึกษาจำนวน 5,205 คนได้กลับมารวมตัวกัน ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางเพื่อเข้าร่วมงาน

 • Last Update: : 2017-03-28 4:26 PM

  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม สถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีจบการศึกษาครั้งที่ 23 ขึ้น จำนวนผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2016 คือ ภาคภาษาญี่ปุ่น 44 คน ภาคโอะยะซะโตะ ฟุเซะโคะมิ 20 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน ซึ่งมาจาก 17 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ไตหวัง อเมริกา ฝรั่งเศส บราซิล โคลัมเบีย เม็กซิโก ปารากวัย เวเนซุเอลา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เนปาล และเคนยา

 • Last Update: : 2017-03-28 4:22 PM

  การอบรมสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีเทนรีศักราช 180 ได้จัดขึ้น ณ จิบะ ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม ปีนี้มีนักศึกษาจำนวน 516 คนจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ กลับมารวมตัวกัน ณ จิบะ บ้านพ่อเมืองแม่ และได้เข้าร่วมอบรม ในระหว่างนี้ ผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยายคำสอน ฝึกหัดรำมือและเครื่องดนตรี ปฏิบัติฮิโนะคิซิง และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม จึงทำให้มิตรภาพระหว่างผู้เข้าอบรมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาของตนขึ้น

 • Last Update: : 2017-02-08 1:05 PM

  เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 180 ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่าน ซิมบะซิระ เป็นประธานในพิธี และมีผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทั้งในและต่างประเทศประมาณ 65,000 คนได้กลับมาเข้าร่วมพิธี

 • Last Update: : 2017-02-08 11:57 AM

  ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 มกราคม ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดงานเลี้ยง “เซะชิ” ขึ้น งานเลี้ยง “เซะชิ” เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยที่พระแม่ศาสดาเจ้า โอะยะซะมะ ยังทรงมีร่างกายอยู่ ในปีนี้ มีผู้คนกลับมาจากท้องถิ่นต่างๆ จำนวน 71,011 คน ซึ่งเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 5,000 คนเข้าร่วมงาน ผู้คนกลับมากันโดยจัดกรุ๊ปทัวร์หรือทั้งครอบครัว และผู้เลื่อมใสบางคนพาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเข้าร่วมงานด้วย

 • Last Update: : 2016-12-25 10:29 AM

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยดนตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกถึงท่านซิมบะซิระองค์ที่ 3 ณ เมืองเกียวโต มีผู้มาร่วมชมงานจำนวน 1,433 คน คอนเสิร์ตนี้จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านเซ็งเอะ นะคะยะมะ ซิมบะซิระองค์ที่ 3 ซึ่งได้ออกไปเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สมาชิกศูนย์ฯ ได้แสดงขับร้องประสานเสียง 3 เพลง เช่น “หนทางอันเป็นแบบอย่าง” เป็นต้น เพื่อแสดงความรำลึกและความขอบคุณต่อท่านผู้ซึ่งปฏิบัติงานของศูนย์ฯ มาในฐานะที่เป็นประธานตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่จัดตั้งศูนย์วิจัยดนตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว

2 / 1112345...10...最後 »