Photo Album News

 • Last Update: : 2011-10-22 3:51 PM

  เมื่อวันที่ 6 ถึงวันที่ 18 เดือนกันยายน ชมรมดนตรี กะงะคุ มหาวิทยาลัยเทนริ ได้ไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษ
  ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรีกะงะคุในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งหมด 1,500 กว่าคน

 • Last Update: : 2011-10-17 1:50 PM

  เมื่อวันที่ 11 ถึง 13 กันยายน Community of Sant’ Egidio ได้ร่วมกับ The Archdiocese of Munich and Freising จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการอธิษฐานเพื่อสันติสุข (International meeting of prayer for peace) ขึ้นที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยมีนักบวชของศาสนาต่างๆ ทั่วโลกมาร่วมการประชุม และทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวก็ได้ส่งตัวแทน 7 คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

 • Last Update: : 2011-08-27 10:44 AM

  ระหว่างงานกลับสู่จิบะของเด็กในปีนี้ (26 ก.ค. – 4 ส.ค.) มีผู้คนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้กลับมาร่วมงาน จำนวนประมาณ 233, 000 คน (จากต่างประเทศ ประมาณ 870 คน)
  เมื่อ “ขบวนพาเหรด โอะยะซะโตะ” ของวันที่ 4 ส.ค. จบลง งานกลับสู่จิบะของเด็ก ประจำปี 2011 ก็ได้ปิดฉากลง

 • Last Update: : 2011-08-01 3:56 PM

  วันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว จัดให้มี “งานกลับสู่จิบะของเด็ก” ขึ้น ในช่วงนี้ที่ จิบะ จะเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากมายที่กลับมารวมกัน

 • Last Update: : 2011-07-22 4:57 PM

  เมื่อวันที่ 10 ก.ค. กองการต่างประเทศได้เปิดอบรมโอะยะซะโตะ ซึ่งเป็นการอบรมสำหรับนักเรียนชาวต่างประเทศที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย โดยมารวมตัวกันที่ โอะยะซะโตะ (จิบะ บ้านพ่อเมืองแม่) เพื่อที่จะเรียนรู้คำสอนของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะร่วมกัน

 • Last Update: : 2011-07-16 2:58 PM

  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โบสถ์ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวประจำประเทศบราซิล (เมืองเบารู รัฐเซาเปาโล) ได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 60 ปี โดยมีท่านซิมบะซิระและภริยาได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี

 • Last Update: : 2011-07-04 10:49 AM

  เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา โบสถ์ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวประจำรัฐฮาวาย  ได้จัด “งานชุมนุมของผู้เลื่อมใสศรัทธา ณ ฮาวาย ประจำปี 2011” ขึ้นที่เมืองโฮโนลูลูแห่งรัฐฮาวาย (สนับสนุนโดยกองการต่างประเทศแห่งโบสถ์ศูนย์กลาง)

 • Last Update: : 2010-12-02 3:38 PM

  เมื่อวันที่ 3 ถึง 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 Community of Sant’Egidio ได้จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการอธิษฐานเพื่อสันติสุข (International meeting of prayer for peace) ขึ้นที่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

11 / 11« 先頭...7891011