Ang Paggunita sa Ika- isang taon ng Pagyao para sa muling Pagkabuhay ng Ika`tlong Shibashira na si Zenye Nakayama

Sa pangunguna ng kasalukuyang Shimbashira,  noong hunyo 24 ay idinaos ang pag-gunita  sa Pangunahing Sanktuaryo ng Himpilan at Bulwagan ng Ala-ala ng mga Pumanaw ang pagyao para sa muling pagkabuhay ng ikatlong Shimbashira  na si Zenye Nakayama sa gulang na 81 noong Hunyo 24 ng nakaraang taon.

Noong araw na ito, bukod sa mga kamag- anak at mga punong opisyal ng Punong Himpilan , mga puno ng  simbahan na nasa Direktang Pamamahala at puno ng simbahang Diocese, ang mga ordinaryong puno  ng simbahan, yoboku at mananampalataya ay dumalo.  Sa bakuran na nasa harap ng Bulwagan ng  la-ala ng mga Pumanaw ay  nagtayo ng 40 ng tolda, maraming ordinaryong mananampalataya ang nagsidalo.