Mga Balita

 • nabago noong : 2013-05-27 12:43 PM

  Ito ay isinagawa sa buong bansang Hapon at sa iba`t ibang bansa pa noong ika-29 ng Abril. Ito ay ang kauna-unahang kaganapan sa loob ng tatlong taon, isang libong arawpatungo sa ika-130 anibersaryo ni Oyasama.

  Bilang tugon sa tema na, “Panahon ng Pagtulong! Mag-Hinokishin tayo!”, sa oras na iyon ay nakitaan ang mga tagasunod sa iba`t ibang lugar ng kasiglahan ng puso


  Ito ay isinagawa sa buong bansang Hapon at sa iba`t ibang bansa pa noong ika-29 ng Abril. Ito ay ang kauna-unahang kaganapan sa loob ng tatlong taon, isang libong arawpatungo sa ika-130 anibersaryo ni Oyasama.

  Bilang tugon sa tema na, “Panahon ng Pagtulong! Mag-Hinokishin tayo!”, sa oras na iyon ay nakitaan ang mga tagasunod sa iba`t ibang lugar ng kasiglahan ng puso

  Ito ay isinagawa sa buong bansang Hapon at sa iba`t ibang bansa pa noong ika-29 ng Abril. Ito ay ang kauna-unahang kaganapan sa loob ng tatlong taon, isang libong arawpatungo sa ika-130 anibersaryo ni Oyasama.

  Bilang tugon sa tema na, “Panahon ng Pagtulong! Mag-Hinokishin tayo!”, sa oras na iyon ay nakitaan ang mga tagasunod sa iba`t ibang lugar ng kasiglahan ng puso

 • nabago noong : 2013-05-27 12:34 PM

  Idinaos ang ika-95 na pagtitipon sa loob ng hardin ng Punong Himpilan noong ika-19 ng Abril. Sa araw na iyon ay dumalo ang mahigit kumulang  42,000 na katao.

  Naghayag ng talumpati si Ginang Harue Nakayama, ang pinuno ng samahan ng mga kababaihan, tungkol sa hakbang tungo sa ika-130 Anibersaryo ni Oyasama.

  At pagkatapos ay naghayag si Shinbashira, ang Punong Haligi, na magbalik-tanaw sa dahilan kung bakit nagsimula ang Samahan ng Kababaihan at umaasa na gamitin ito sa pagsasagawa ng mga aktibidad.

 • nabago noong : 2013-05-27 12:23 PM

  Noong ika-18 ng Abril ay ipinagdiwang ang  ika-215 na kaarawan.ng Walang Hanggang nabubuhay na Si Oyasama sa Punong Himpilan at Santuwaryo ng Tagapagtatag na pinangungunahan ni Shinbashira, ang Punong Haligi,

  Sa araw na ito, mahigit kumulang 67,000 na katao mula sa iba`t ibang rehiyon ng bansang Hapon at 19 na iba`t ibang bansa.ang nagsiuwian at nagtipon-tipon sa Jiba.

  Pagkatapos ng Paglilingkod ay idinaos ang “Malaking Koro ng Kaligayahan” sa loob ng hardin ng Punong Himpilan. Umawit ng sabay-sabay para sa pagdiriwang sa Kaawaran Ni Oyasama at nabalot ng kaligayahan ang buong kapaligiran ng Shinden.

 • nabago noong : 2012-04-14 4:05 PM

  Noong ika-11 ng Marso, ipinagdiwang ang ika-apatnapung taon ng Tenrikyo Center sa Colombia (sa Lungsod ng Cali na kasalukuyang pinamumunuan ni Rev. Naotaro Shimizu) na dinaluhan ni Shinbashira-sama.

  Ang bilang ng mga dumalong Yoboku at tagasunod sa seremonyang iyon ay humigit kumulang 420 katao.

  Sa loob ng pamamalagi niya roon ay nilibot niya ang mga simbahan at mission stations sa bansang Peru at Colombia.

 • nabago noong : 2012-03-28 10:16 AM

  Panahon na ng pag-alis ng maagang tagsibol sa Oyasato.

  Ipinagdiriwang ng bawat paaralan ng Tenrikyo ang mga Araw ng Pagtatapos mula Pebrero hanggang Marso…

  Ang mga sumusunod ay mga araw at mga bilang ng mga taong magsisipagtapos.

  Pebrero 22 Tenri High School (Day and Evening Course), 507 katao

  Pebrero 23 Tenri Kyoko Gakuen High School, 204 katao

  Marso 7 Paaralan ng Nursing sa Tenri, 64 katao

  Marso 8 Tenrikyo language Institute, 58 katao

  Marso 9 Seminaryo ng Tenri, 92 katao

  Marso 9 Paaralan ng Medisina sa Tenri, 37 katao

  Marso 10 Tenri Junior High School, 197 katao

  Marso 18, Tenri Kindergarten

  Marso 20, Tenri Elementary School

  Marso 22, Tenri University

 • nabago noong : 2012-03-21 1:50 PM

  1 taon na ang lumipas mula ng naganap and malaking lindol sa Silangang Japan.

  Ang napakalamig na apektadong lugar na ito ay nangangailangan pa rin ng maraming suporta upang ganap na makabangon muli.

  Sa ganitong kalagayan, noong ika-30 at ika-31 ng Enero, ang [Komiteng sumusuporta sa nasalanta ng lindol sa Silangang Japan] (na pinamumunuan ni Yoshitaro Ueda) ay kinatawan ni Toru Haruno, isang kalihim-heneral, at nagpunta sa mga lugar na apektado ng nuclear na aksidente lalo na sa mga lugar ng Fukushima at Ibaraki.

  Inikot nila ang bawat lugar at iniabot ang donasyong nagkakahalaga ng 120 milyon yen mula sa suportang natanggap mula sa mga tagasunod ng Tenrikyo.

  Dahil dito, ang kabuuang halaga ng donasyon na natanggap ng nasalantang lugar ay umabot na sa 450 milyon yen kabilang na ang relief money.

 • nabago noong : 2011-10-17 10:42 AM

  Nagtipon ang mga pinuno ng iba’t ibang mga relihiyon mula sa buong mundo upang dumalo sa Internasyonal na Pagtitipon para sa Pagdadasal sa Kapayapaan na ginanap sa Munich, Germany mula ika-11 hanggang ika-13 ng Setyembre.

 • nabago noong : 2011-08-29 11:07 AM

  Sa “Paglalakbay ng mga Bata sa Jiba” (26 ng Hulyo hanggang 4 ng Agosto), bumalik sa Jiba ang mga tagasunod na may bilang na 233,000 katao (ang 870 ay nangaling sa ibayong dagat).

 • nabago noong : 2011-07-31 2:45 PM

  Nagsimula ang “Paglalakbay ng mga bata sa Jiba” (isinasagawa ng Himpilang Simbahan ng Tenrikyo) noong ika-26 ng Hulyo.

 • nabago noong : 2011-07-30 10:27 AM

  Ang “Oyasato Seminar,” (isinagawa ng Departamentong Pang-ibayong Dagat (Kaigaibu) ay nagsimula noong ika-10 ng Hulyo. Sa itong seminar, nagtitipon ang mga taga-sunod ng Tenrikyo na estudyante sa high-school galing sa ibayong dagat at natututo nila ang mga aral ni Oyasama.

4 / 512345