Mga Balita

 • nabago noong : 2015-12-21 1:35 PM

  Noong ika- 26  ng Oktubre, ginanap ang Malaking Paglilingkod sa Tag- lagas sa Simbahan ng Punong Himipilan  na pinangunahan ng Shimbashira -Zenji Nakayama. May 90,000 katao ang nagtipon at ang Tahanan ng Magulang ay napuno ng maraming sumamba na nagmula sa loob at labas ng bansa. Sa sermon , tinalakay ng Shinbashira ang tungkol sa Kanrodai. Hiniling  din niya sa lahat na mas lalong ituon ang sarili sa mga  gawaing pangkaligtsan sa natitirang tatlong buwan bago ang  ika- 130 Anibersaryo ni Oyasama.

 • nabago noong : 2015-10-02 4:05 PM
 • nabago noong : 2015-06-19 11:45 AM

  Noong ika- 17 ng Mayo, nagsagawa  ng paglilingkod ang Tenrikyo Mission Center sa Mexico para sa paggunita ng ika- 30 anibersaryo ng pagtatag nito sa pangunguna ng Shinbashira Zenji Nakayama, kanyang asawa at nang kanyang susunod na itatalagang tagahalili na si Daisuke Nakayama. Sa araw na iyon, mahigit 380 yoboku at tagasunod ang nagtipon tipon para sa nasabing pagdiriwang.  Isinapuso ang mga salita ng Shinbashira, namangako ang lahat na paglalawakin pa ang pag- unlad ng aral sa Mexico.

 • nabago noong : 2015-04-28 1:41 PM

  Sa paggunita ng ika- 217 kaarawan ng walang hanggang buhay ni Oyasama, isinagawa ang Paglilingkod ng Pagdiriwang ng Kaarawan ni Oyasama noong ika- 18 ng Abril sa Pangunahing Sanktuaryo at  Sanktuaryo ng Taga-pagtatag sa pangunguna ng punong haligi o  Shinbashira Zenji Nakayama.

  Malaking bilang ng taga- sunod ang umuwi sa Ojiba para sa paglilingkod mula sa iba`t- ibang panig ng Japan at ibang bansa. Lumahok sila sa pagkanta ng mga awitin para sa Paglilingkod ng may pagkakaisang isipan, puno ang puso ng may pananalig sa Banal na Huwaran, at pagbuo ng pangako para sa taos pusong kaligtasan.

 • nabago noong : 2014-06-27 4:01 PM

  Si Zenye Nakayama, ang Ikatlong Shimbashira, 81 taon gulang, pumanaw noong ika- Hunyo 24.

  Ang seremonya ng paglilibing ay gaganapin sa ika-6 ng Hulyo, sa malaking parking lot ng Kitaoji kalye Tenri.

 • nabago noong : 2014-02-28 12:51 PM

  Ginanap ang panlahatang paglilingkod na ito na pinangungunahan ni Shinbashira Zenji Nakayama, upang muling alalahanin kung kelan itinago ni Miki Nakayama, ang Tagapagtatag ng Tenrikyo ang Kanyang katawan pantao noong ika-26 ng Enero sa taong 1887 (Buwan Lunar).

  Ang Shinbashira, punong haligi ay nagbigay ng panayam pagkatapos ang maligayang paglilingkod ng Kagura at Teodori, ang Sayaw ng Kumpas ng Kamay. Kabilang sa panayam niya, ay ang kanyang inaasahan sa “Pagtitipon ng mga Yoboku” sa pangalawang taon tungo sa ika-130 Anibersaryo ni Oyasama.

  Sa karagdagan, hinikayat niya ang lahat na mas pabilisin isagawa ang mga gawain tungo sa ika-130 Anibersaryo matugunan ang makamagulang na pagmamahal ni Oyasama.

 • nabago noong : 2013-10-21 1:31 PM

  Nagtipun-tipon ang mga pinuno ng iba`t ibang relihiyon mula sa iba`t ibang dako ng mundo, upang maghandog ng dasal para sa kapayapaan(na pinangunahan ng “Community of Sant` Egidio” at ng ” Roman Diocese“). Ito ay naganap mula noong ika-29 ng Setyembre hanggang ika-1 ng Oktubre sa Roma, Italia. Bilang mga kinatawan ng Tenrikyo, sina Rev. Yoshihiko Shirokihara, Rev. Yoshihisa Hasegawa, at pitong miyembro mula sa Tenrikyo Europe Centre ay dumalo sa pagtitipon. Noong ika-30 ng Setyembre ng umaga, ginamit ang “Kakayanan ng Pag-asa” bilang pangunahing tema ng pagtitipon. Si Rev. Shirokihara, bilang kinatawan ng “Pag-asa at Kapayapaan – Iba`t ibang Relihiyon sa bansang Hapon”, ay nagsaad na ang batayan ng kapayaapaan ay ayon sa turo ng Tenrikyo.

 • nabago noong : 2013-08-30 2:36 PM

  Ang sampung araw na pagdiriwang sa Paglalakbay ng mga Kabataan sa Jiba na ginanap sa Punong Himpilan ng Tenrikyou ay natapos sa ika-4 ng Agosto.

  Sa kinasasakupan at paligid ng Punong Himpilan ay may halos 30 pangloob at panglabas ng ebento ang isinagawa sa Tenri, Nara, Japan. Sa pamamagitan ng mga ebentong ito, ay natutunan ng mga kabataan ang tungkol sa tatlong pangako ng Paglalakbay ng mga Kabataan sa Jiba, ang “Paglasap ng Maligayang Pamumuhay”, “Pagbigay ng halaga sa lahat ng bagay” at “Pagtutulungan sa isa`t isa”,
  Ang Tahanan ng Magulang ay napuno ng masiglang ngiti ng mga kabataan na nagmula sa iba`t ibang lugar ng Japan at bansa.

 • nabago noong : 2013-08-30 1:57 PM

  Nitong taon, sa ika-10 hanggan ika-15 ng Hulyo, ay nagkaroon ng misyon paglalakbay na pinangungunahan ng Shinbashira, si Rev. Zenji Nakayama, kasama ang kanyang anak, si Ginoong Daisuke, at kasama rin ang pinuno ng Departamento ng Pang-ibayong Dagat, si Rev. Yo-ichiro Miyamori, at ang pinuno ng samahan ng kalalakihan ng himpilan simbahan, si Rev. Masanao Nakayama.

  Sa ika-13 ng Hulyo, pagkatapos ng talumpati ng Shinbashira, ay nagbigay ng talumpati ang pinuno ng himpilan ng Brasil, si Rev. Yuji Murata, at sa ika-14 ng Hulyo, ay dumalo ang Shinabashira sa Buwanang Paglilingkod ng Hulyo sa himpilan ng Brasil.

  Sa karagdagan, binisita rin niya ang apat na simbahan sa San Paulo, Brasil sa ika-12 at ika-13 ng Hulyo.

 • nabago noong : 2013-06-20 10:57 AM

  Sa paghimok sa lahat sa pagbalik at paghasik ng punla ng katapatan sa Jiba, ang “Paglilingkod ng Teiji” ay isinagawa sa ika-2 ng Hunyo ng tanghali. Sa karagdagan, nagsikap sa pag-Hinokishin (ng paghasik ng buto ng katapatan) ang malaking bilang ng katao sa paligid ng Punong Himpilan.
  Sa araw na ito, ang Oyasato, ang Tahanan ng Magulang ay napuno ng kasiglahan mula sa bawat grupo ng simbahan at pamilya na nagsibalik sa Jiba. Inaasahan na sa pamamagitan ng “Paglilingkod ng Teiji”, ang mga Yoboku at tagasunod ay magsipagbalik sa Jiba upang magsama-sama na ipakita ang taos-pusong pasasalamat sa pagkabalik sa Jiba, at ipagdasal ang kaligtasan ng iba, at mangako na isagawa ang paglilingkod tungo sa ika-130 Anibersaryo ni Oyasama.

  *Tuwing linggo, bakasyon, at ika-25 ng bawat buwan mula Hunyo sa taong 2013 hanggang Disyembre sa taong 2015, ay isasagawa ang “Paglilingkod ng Teiji”.
  Gayunpaman, walang “Paglilingkod ng Teiji” sa araw na mayroon pagdiriwang sa punong himpilan. (Hal. Maligayang Paglalakbay ng mga Kabataan sa Jiba, Araw ng Tenrikyo Hinokishin at iba pa)

3 / 512345