Mga Balita

 • nabago noong : 2016-05-13 11:29 AM

  Ang ika-98 na Pangkalahatang Pulong ng Samahang Kababaihan ay ginanap noong ika-19 ng Abril, isang araw matapos ang Paglilingkod sa Kaarawan ni Oyasama. Ito ay ginanap sa panloob na bakuran ng Punong Himpilan. Matapos ang Paglilingkod sa ika-130 Anibersaryo ni Oyasama,  ang Samahang Kababaihan ay gumawa ng bagong pamamalakad sa pagkilos at higit na pinauunlad ang kanilang mga gawain para sa layuning tumipon ng isang milyon na miyembro. Mula sa loob at labas ng bansa ,may apatnaput-isang (41) libong miyembro ang nagtipon sa araw na ito ng Pangakalahatang Pulong.

 • nabago noong : 2015-12-21 2:09 PM

  Noong Oktubre 24, matapos ang pang-gabing paglilingkod, ay ginanap ang seremonya ng Pagpapalit ng Kanrodai..Ang apat na bulwagan ng paglilingkod ay napuno ng mga Yoboku at mga mananampalataya mula sa bawat bansa at lugar  na dumalo sa  seremonya.  Matapos ang pagpapalit sa Kanrodai, maligayang isinagawa ang Paglilingkod-Kagura at ang Sayaw sa galaw ng Kamay. Ang lahat ng mga dumalo ay masiglang inawit ang Mikagura- uta sa harap ng bagong palit na Kanrodai.

 • nabago noong : 2015-12-21 1:35 PM

  Noong ika- 26  ng Oktubre, ginanap ang Malaking Paglilingkod sa Tag- lagas sa Simbahan ng Punong Himipilan  na pinangunahan ng Shimbashira -Zenji Nakayama. May 90,000 katao ang nagtipon at ang Tahanan ng Magulang ay napuno ng maraming sumamba na nagmula sa loob at labas ng bansa. Sa sermon , tinalakay ng Shinbashira ang tungkol sa Kanrodai. Hiniling  din niya sa lahat na mas lalong ituon ang sarili sa mga  gawaing pangkaligtsan sa natitirang tatlong buwan bago ang  ika- 130 Anibersaryo ni Oyasama.

 • nabago noong : 2015-10-02 4:05 PM
 • nabago noong : 2015-06-19 11:45 AM

  Noong ika- 17 ng Mayo, nagsagawa  ng paglilingkod ang Tenrikyo Mission Center sa Mexico para sa paggunita ng ika- 30 anibersaryo ng pagtatag nito sa pangunguna ng Shinbashira Zenji Nakayama, kanyang asawa at nang kanyang susunod na itatalagang tagahalili na si Daisuke Nakayama. Sa araw na iyon, mahigit 380 yoboku at tagasunod ang nagtipon tipon para sa nasabing pagdiriwang.  Isinapuso ang mga salita ng Shinbashira, namangako ang lahat na paglalawakin pa ang pag- unlad ng aral sa Mexico.

 • nabago noong : 2015-04-28 1:41 PM

  Sa paggunita ng ika- 217 kaarawan ng walang hanggang buhay ni Oyasama, isinagawa ang Paglilingkod ng Pagdiriwang ng Kaarawan ni Oyasama noong ika- 18 ng Abril sa Pangunahing Sanktuaryo at  Sanktuaryo ng Taga-pagtatag sa pangunguna ng punong haligi o  Shinbashira Zenji Nakayama.

  Malaking bilang ng taga- sunod ang umuwi sa Ojiba para sa paglilingkod mula sa iba`t- ibang panig ng Japan at ibang bansa. Lumahok sila sa pagkanta ng mga awitin para sa Paglilingkod ng may pagkakaisang isipan, puno ang puso ng may pananalig sa Banal na Huwaran, at pagbuo ng pangako para sa taos pusong kaligtasan.

 • nabago noong : 2014-06-27 4:01 PM

  Si Zenye Nakayama, ang Ikatlong Shimbashira, 81 taon gulang, pumanaw noong ika- Hunyo 24.

  Ang seremonya ng paglilibing ay gaganapin sa ika-6 ng Hulyo, sa malaking parking lot ng Kitaoji kalye Tenri.

 • nabago noong : 2014-02-28 12:51 PM

  Ginanap ang panlahatang paglilingkod na ito na pinangungunahan ni Shinbashira Zenji Nakayama, upang muling alalahanin kung kelan itinago ni Miki Nakayama, ang Tagapagtatag ng Tenrikyo ang Kanyang katawan pantao noong ika-26 ng Enero sa taong 1887 (Buwan Lunar).

  Ang Shinbashira, punong haligi ay nagbigay ng panayam pagkatapos ang maligayang paglilingkod ng Kagura at Teodori, ang Sayaw ng Kumpas ng Kamay. Kabilang sa panayam niya, ay ang kanyang inaasahan sa “Pagtitipon ng mga Yoboku” sa pangalawang taon tungo sa ika-130 Anibersaryo ni Oyasama.

  Sa karagdagan, hinikayat niya ang lahat na mas pabilisin isagawa ang mga gawain tungo sa ika-130 Anibersaryo matugunan ang makamagulang na pagmamahal ni Oyasama.

 • nabago noong : 2013-10-21 1:31 PM

  Nagtipun-tipon ang mga pinuno ng iba`t ibang relihiyon mula sa iba`t ibang dako ng mundo, upang maghandog ng dasal para sa kapayapaan(na pinangunahan ng “Community of Sant` Egidio” at ng ” Roman Diocese“). Ito ay naganap mula noong ika-29 ng Setyembre hanggang ika-1 ng Oktubre sa Roma, Italia. Bilang mga kinatawan ng Tenrikyo, sina Rev. Yoshihiko Shirokihara, Rev. Yoshihisa Hasegawa, at pitong miyembro mula sa Tenrikyo Europe Centre ay dumalo sa pagtitipon. Noong ika-30 ng Setyembre ng umaga, ginamit ang “Kakayanan ng Pag-asa” bilang pangunahing tema ng pagtitipon. Si Rev. Shirokihara, bilang kinatawan ng “Pag-asa at Kapayapaan – Iba`t ibang Relihiyon sa bansang Hapon”, ay nagsaad na ang batayan ng kapayaapaan ay ayon sa turo ng Tenrikyo.

 • nabago noong : 2013-08-30 2:36 PM

  Ang sampung araw na pagdiriwang sa Paglalakbay ng mga Kabataan sa Jiba na ginanap sa Punong Himpilan ng Tenrikyou ay natapos sa ika-4 ng Agosto.

  Sa kinasasakupan at paligid ng Punong Himpilan ay may halos 30 pangloob at panglabas ng ebento ang isinagawa sa Tenri, Nara, Japan. Sa pamamagitan ng mga ebentong ito, ay natutunan ng mga kabataan ang tungkol sa tatlong pangako ng Paglalakbay ng mga Kabataan sa Jiba, ang “Paglasap ng Maligayang Pamumuhay”, “Pagbigay ng halaga sa lahat ng bagay” at “Pagtutulungan sa isa`t isa”,
  Ang Tahanan ng Magulang ay napuno ng masiglang ngiti ng mga kabataan na nagmula sa iba`t ibang lugar ng Japan at bansa.

1 / 3123