दैवी प्रकोप राहत हिनोकिसिन टोली

अगस्त १० तारिख, तुफान नं१०को आँधी-बेहरीका कारणले क्षतिग्रस्त भएको जापानका तोहोकु क्षेत्रमा तेन्रिक्यो दैवी प्रकोप राहत हिनोकिसिन टोलीका सदस्यहरू सहयोग गर्न इवाते र होक्काइदो अञ्चलमा गएका थिए । सदस्यहरू उत्साहका साथ क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा राहतकार्य हिनोकिसिनमा समर्पित भएका थिए ।